Röster om fiber


Här samlar vi inlägg och intressanta artiklar relaterade till fiberfrågan. Maila gärna fler förslag att lägga upp till gustav@svansbo.se

Media
VLT 13 mars – ”84-åriga Berit utan telefon i tre veckor”

Bärgslagsbladet 20 januari 2015 – ”Ropen de skalla, bredband åt alla”

 

Om processen att skaffa fiber

LRF om bredband på landsbygden: http://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik–paverkan/bredband-pa-landsbygden.pdf

Svenska stadsnätsföreningen om Byalag http://www.ssnf.org/informationsbank/Ovrigt/fiber-till-byn/ 

 

Filmklipp

Borrning: https://www.youtube.com/watch?v=nS98NmEd0YM

Fibersvetsning/fiberskåp: https://www.youtube.com/watch?v=nw-4r7yT68w

Fiberblåsning: https://www.youtube.com/watch?v=JJ9dVChgoO8