Tidsplan


Med erfarenhet från andra byalag vet vi att processen från första mötet till att alla fastigheter är anslutna kan ta cirka två år. Men det är många om och men på vägen.  Efter ett möte i bygdegården 10 februari 2015 där samtliga boende i Himmeta-Bro var inbjudna (och cirka 80 personer kom) bildades en förstudiegrupps om leder arbetet. Processen ser väldigt förenklat ut som följer

  1. Först görs en förstudie där vi dels lär oss processen, orienterar oss på marknaden och ser över vilka alternativ som är möjliga för oss. Ska vi äga nätet? Vilka leverantörer finns? Vilka vill ansluta sig?
  2. I juni 2015 tar vi in en intresseanmälan från alla fastighetsägare. Vi måste få en intresseanmälan från minst 50 % av alla fastigheter i ett område för att det ska vara ekonomiskt genomförbart
  3. När vi fått in alla anmälningar gör vi en projektering där vi i detalj ser var nätet ska dras, hur vi ska gräva och med vilken teknik, sluter avtal med markägare om att vi får gräva, ser på geologiska och arkeologiska förutsättningar, kontakter med berörda myndigheter etc.
  4. Nu är det dags för alla fastighetsägare att bindande bestämma sig för att ansluta sin fastighet
  5. Vi gör det fysiska arbetet. Antingen lämnar vi över allt till andra företag eller så gör vi delar av jobbet själva. Två tredjedelar av kostnaderna för att dra ut fiber brukar bestå av kostnader för grävning. Ju mer vi kan göra själva desto billigare blir det
  6. Vi kopplar in nätet och surfar på internet

Många frågor återstår, inte minst gällande formerna för hur processen ska drivas och den ekonomiska biten.  Det här är en väldigt förenklad bild av processen och vi kommer att uppdatera texten i takt med att vi lär oss mer och att processen klarnar.

Om allt går som det ska utan problem så hoppas vi att vi kommer att vara klara på runt cirka två år från start. Det är en normal tid med erfarenhet från andra byalag.