Förstudiegruppen


Lennart Sidebäck, Göran Östensson, Marianne Eek, Christine Johansson, Andreas Karlsson och Gustav Svansbo.

Den som är intersserad att medverka på något sätt kan kontakta: Lennart Sidebäck via mail lennart.sideback@hotmail.com / telefon 070-755 32 27 eller Göran Östensson via mail goran.ostensson@telia.com / telefon 0221-332 14