Vad kostar det?


Money-stack1Vad det kommer att kosta beror på hur många som väljer att ansluta sig – ju fler desto billigare. Det finns ingen standardiserad kostnad för fiberanslutning men det brukar variera från 10 000 till 30 000 kronor. Vi har i förstudiegruppen tills vidare satt ett tak på 30 000 kronor därför att vi tror att det blir svårt att få många att ansluta sig om det blir dyrare.  För att klara av att genomföra projektet måste minst 50 % av alla fastigheter ansluta sig. Annars blir det inte ekonomiskt försvarbart.Vill du ha det billigare? Se till att övertyga grannen om att också ansluta sig!

Det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand (och vi är säkra på att tids nog kommer nästan 100% av alla fastigheter att ansluta sig) men då till ett betydligt högre pris. När vi bygger ut nätet gör vi det gemensamt och det sänker kostnaderna. En fibersvets är dyr att hyra in och om du ansluter dig själv senare finns ingen grupp att slå ut kostnaderna på. Anslut dig därför från början!