Det finns inga alternativ


HPIM5471Vad är alternativen till fiber?

Utan en stabil fiberanslutning finns ingen garanti för att du kommer att kunna få tillgång till framtidens service och tjänsteutbud. Alla vi som bor på landsbygden vet allt för väl att utvecklingen inte går i en riktning som gynnar oss. Samhällsservicen sluter sig till tätorterna och urbaniseringen ökar ständigt. Om vi vill kunna fortsätta att leva och växa här – inte bara att överleva – då måste vi själva se till att det är möjligt. Vare sig stat eller kommun kommer att ta hand om oss.

Med dagens teknik finns inga realistiska alternativ till fiber. Telia håller på och avvecklar sitt kopparnät och inom några tiotals år kommer nätet att vara helt nedmonterat på många platser i landet. Det innebär att vi inte kommer att ha tillgång till fast telefoni och i och med det inte heller ADSL. Vi får då förlita oss på mobilen och det mobila bredbandet. Mobilt bredband är bra på resande fot men det är inte särskilt stabilt. Många av oss bor på platser där vi har mobiltäckning i ett visst rum eller på en fläck ute på tomten och även om vi har bra täckning så bryts anslutningen stup i kvarten. Även i de fallen vi har en bra anslutning kan mobilt bredband med nuvarande teknik inte komma upp till samma hastighet som fiber med mindre än att masterna sitter med en kilometers mellanrum. Det är inte vare sig önskvärt eller realistiskt.

Men det finns hopp! Med fiber kommer vi att ha fortsatt tillgång till samhällets tjänster och fortsätta dra nytta av den tekniska utveckling som sker. Men det kräver att vi – att du ansluter dig redan idag!