Förstudiegruppen har träffats varje helg sedan byamötet i februari. Under mötet var Roger Zollner som är ansvarig för utbyggnaden av stadsnät i Hallstahammar på besök (på sin fritid, vi är mycket tacksamma för det) och lärde oss mer om fallgropar och möjligheter i processen. Vi ser fram emot att träffa Köpings kommuns kommunchef […]

Möte 15 mars


Foto: Birger Eriksson 1
Första stegen mot en fiberdragning till Himmeta-Bro är tagna. Förstudiegruppen har träffats tre gånger och vi håller just på och lär oss processen.

Nu sätter vi igång!